31 sierpnia 2017

Zaproszenie na X edycję przedsięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego „Kochane Pierwszaki”

Panie/Panowie
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa świętokrzyskiego

 

W Polsce wszystkie dzieci od siódmego roku życia mają ustawowy obowiązek uczęszczania do szkoły. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym od tego też wieku stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Droga taka to szczególne wyzwanie dla maluchów, które po raz pierwszy w życiu idą do szkoły. Niestety, często nie są do niej należycie przygotowane. Efektem tego jest coraz większa ilość zdarzeń i wypadków drogowych z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci wędrujące do szkoły spotykają się na drodze z nieznanymi dotychczas sytuacjami. Brak odpowiednich informacji i doświadczenia powoduje, iż nie potrafią one właściwie się zachować, ani przewidzieć sytuacji na drodze.

W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci, najmłodszych uczestników ruchu drogowego, należy prowadzić wszelkie działania profilaktyczne, mające na celu zmniejszanie zagrożenia jakie wynika z użytkowania przez nie dróg. Takie zadanie spoczywa na Nas, dorosłych – rodzicach, opiekunach i nauczycielach. Do takich działań należy przede wszystkim dbanie o prawidłowe przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Mając na względzie fakt, iż bezpieczne uczestnictwo dziecka w ruchu drogowym uzależnione jest od jego rozwoju psychicznego i fizycznego, od czasu reakcji, działania układu nerwowego i sprawnego funkcjonowania zmysłów w reakcji na bodźce zewnętrzne umożliwiające racjonalne zachowanie się w każdej sytuacji, należy rozwijać wyobraźnię dziecka i uczyć go zachowania się w różnych sytuacjach drogowych. Dlatego właśnie edukacja dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym to świadomie zaplanowana i prowadzona działalność Nas – nauczycieli, rodziców
i innych podmiotów, obejmująca nauczanie i uczenie się, wychowanie i samowychowanie, której głównym celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Biskup Pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski, Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach Dariusz Augustyniak, p.o. Komendant Miejski PSP w Kielcach Sławomir Karwat, Komendant Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach płk dypl. Wiesław Mitkowski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach Mieczysław Tomala, Naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach Dorota Koczwańska-Kalita oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik informują, że po raz dziesiąty, 21 września 2017 roku, tym razem na stadionie lekkoatletycznym przy Hali Legionów, która wchodzi w skład Zespołu Obiektów Sportowych, ul. Leszka Drogosza 2, 25-093 Kielce, w godzinach od 10.00-12.00 odbędzie się uroczystość Kochane Pierwszaki.

Cele przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego są następujące:

  1. Zapoznanie uczniów, którzy rozpoczynają naukę w klasie I szkoły podstawowej z najważniejszymi, podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.
  2. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
  3. Uświadomienie uczniom zagrożeń i skutków wypadków drogowych.
  4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
  5. Umiejętność przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni.
  6. Błogosławieństwo dzieci klas I u progu rozpoczęcia nauki szkolnej połączone z zainicjowaniem systematycznych działań w szkołach w zakresie kształtowania ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne w różnych sytuacjach, w tym jako użytkowników dróg.

Podczas spotkania wszystkie dzieci otrzymają elementy odblaskowe. Poświęcone zostaną tornistry uczniów klas I. Odbędą się również konkursy związane z profilaktyką i bezpieczeństwem na drodze.

W związku z faktem, iż udział w uroczystości jest wyjazdem pozaszkolnym, prosimy o zadbanie, by każdy
z rodziców wyraził zgodę na uczestnictwo swojego dziecka w niniejszym przedsięwzięciu (załącznik nr 1 – pozostaje
w szkole).

Mając na uwadze doniosłość planowanej uroczystości, wagę spraw związanych z edukacją dla bezpieczeństwa oraz zaangażowanie władz kościelnych, rządowych, wojewódzkich i samorządowych proszę Państwa Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów i Dyrektorów o zapewnienie dzieciom bezpiecznego dowozu.

Działania logistyczne wymagają, aby Państwo byli uprzejmi w terminie do 11 września 2017 roku (do 13.00) wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Przebieg uroczystości

Logo akcji

Oświadczenie rodzica

Teksty piosenek

Podkreślam, że liczba miejsc jest ograniczona.

Osobami uprawnionymi do kontaktu w przypadku pytań i wątpliwości są:

-koordynator akcji Beata Niziołek – starszy wizytator tel. 41 342 18 49,

-Renata Jędrzejewska – wizytator tel. 41 342 18 49

-Jacek Staromłyński – starszy wizytator tel. 41 342 18 49

-Łukasz Maj – wizytator 41 342 16 43.

Uprzejmie zapraszam również Państwa na ww. uroczystość.

 

Za współdziałanie w realizacji zadania – dziękuję.

         Świętokrzyski Kurator Oświaty

           Kazimierz Mądzik