31 sierpnia 2017

Druga edycja szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci „Świadectwa, które wołają o pamięć”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na drugą edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci. Kurs zatytułowany „Świadectwa, które wołają o pamięć” odbędzie się 7 października 2017 roku w Centrum Obsługi Zwiedzających PMM.

Wizyty w poobozowych miejscach pamięci należą do jednej z najważniejszych form pozaszkolnego nauczania historii najnowszej, zalecanych w szkolnej podstawie programowej. Warsztaty metodyczne mają na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z takiej możliwości dydaktycznej.

Potencjał edukacyjny tkwiący w koncepcji miejsc pamięci pozwala nie tylko wzbogacać wiedzę i poruszać emocje, ale umożliwia także kształtowanie wrażliwości młodych ludzi na otaczający świat oraz przekazywanie ważnych z punktu widzenia wspólnoty wartości, norm i wzorów zachowań. Wizyty w muzeach – miejscach upamiętnienia tworzą ponadto więzi społeczne i międzypokoleniowe, wspomagają pamięć jednostki i zbiorowości.

Jak ciekawie opowiadać o przeszłości? Na czym polega proces komunikacji i interakcji z historią w miejscach pamięci? Jakie są oczekiwania młodzieży a jakie nauczycieli? W czasie szkolenia uczestnicy będą mogli osobiście zmierzyć się z tymi pytaniami i poznać w praktyczny sposób nieszablonowe metody pracy z uczniami w muzeach upamiętnienia, dostosowane do wrażliwości i zainteresowań współczesnego odbiorcy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Otrzymają także publikacje poświęcone pozaszkolnej edukacji historycznej w miejscach pamięci.

Szczegółowe informacje: www.majdanek.eu/pl/news/szkolenie_metodyczne_dla/833