13 września 2017

Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Dwudniowa pacyfikacja Michniowa 12 i 13 lipca 1943 roku obróciła wieś w zgliszcza i pogorzelisko. Ci, co przeżyli wiedzieli, że pamięć o pacyfikacji musi przetrwać. Dlatego pierwszą inicjatywą michniowskiej społeczności było wybudowanie pomnika, na którym wyryto nazwiska ponad 200 ofiar niemieckiego bestialstwa. Płyta zwieńczona jest krzyżem – symbolem cierpienia i męczeństwa. W pomnik wpisane jest także słowo PAX – pokój. W 1945 roku odbyły się pierwsze uroczystości rocznicowe pacyfikacji Michniowa podczas których poświęcono mogiłę pomordowanych. Dzięki zaangażowaniu Fundacji „Pomnik Mauzoleum” powstało Sanktuarium Męczeńskich Wsi Polskich, którego symbolem stała się Michniowska Pieta. Tworzący się wokół Piety las krzyży przypominał o pacyfikacjach polskich wsi.

Obecnie w Mauzoleum prezentowane jest ekspozycja stała, dotycząca tragicznych dni pacyfikacji a także wystawy nawiązujące swą wymową do roli mieszkańców wsi w latach 1939–1945 i ofiar jakie poniosły wiejskie społeczności na terenie całej Polski.

Wirtualnym odzwierciedleniem założeń jest portal: http://martyrologiawsipolskich.pl/

Szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej Mauzoleum znajdą Państwo na stronie: http://mwk.com.pl/pl/