18 sierpnia 2017

Komunikat MEN w sprawie obowiązku przekazywania podręczników ministerialnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół,

w związku z dodatkową dystrybucją brakujących podręczników do klasy 3, których zapotrzebowanie wynikało z ankiety, w czerwcu br. powstała lista dystrybucyjna.

Lista dystrybucyjna jest zamknięta i Poczta Polska rozwiezie do końca sierpnia podręczniki wyłącznie do szkół, które są na liście dystrybucyjnej.  Pozostałe szkoły, brakujące pojedyncze podręczniki mogą zamawiać poprzez zamówienia uzupełniające.

W części szkół podstawowych w wyniku przekształceń klasy 1-3 przenoszone są z jednych szkół do innych. Uczniowie, którzy będą od nowego roku szkolnego uczęszczać do innych szkół (budynków szkół) niż dotychczas powinni być wyposażeni w podręczniki. Podręczniki te powinny być przekazane szkole, do której uczniowie będą uczęszczać od września br.

Niedopuszczalna jest sytuacja, że w szkole, w której uczniowie uczyli się dotychczas pozostają podręczniki przeznaczone dla ich etapu edukacji a szkoła, do której uczniowie przechodzą zamawia dla nich podręczniki w zamówieniu uzupełniającym.

Zamówienie uzupełniające służy jedynie do uzupełniania jednostkowych braków podręczników wynikających ze zniszczenia lub niewielkiej różnicy w stanie liczby uczniów w klasie.

Bardzo prosimy Państwa o zadbanie o sprawny przepływ podręczników w myśl zasady, że „podręcznik idzie za uczniem”. Ważne jest, aby podręczniki dla uczniów przychodzących do Państwa z innych szkół pozyskiwali Państwo z tychże szkół. Dyrektorzy szkół, z których uczniowie przechodzą do innych szkół powinni zadbać o to, aby podręczniki zostały przekazane do szkół, do których uczniowie przechodzą.

Prosimy więc o porozumiewanie się szkół między sobą w tej sprawie. Liczymy na sprawne i płynne przekazywanie podręczników pomiędzy Państwa szkołami.

Kuratorzy Oświaty zostali poinformowani przez MEN w powyższej sprawie.  W razie problemów prosimy o kontakt z właściwymi Kuratoriami Oświaty.

Z poważaniem
Zespół ds. koordynowania działań związanych
ze zleceniem opracowania i wydania podręcznika przez MEN