28 sierpnia 2018

Program grantowy „Enea Akademia Talentów”

Enea Akademia Talentów to program, którego zeszłoroczna, pierwsza edycja, wyłoniła uzdolnionych młodych ludzi i ambitne szkoły realizujące autorskie projekty edukacyjne. Do drugiej edycji konkursu będzie można zgłosić się od 1 września 2018.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (od V klasy wzwyż) i gimnazjów, którzy mają udokumentowane osiągnięcia i rozwijają swoje talenty w sporcie, nauce lub sztuce. Do Akademii mogą zgłaszać się również publiczne szkoły podstawowe i gimnazjalne, zlokalizowane na terenie działania spółek z Grupy Enea, które realizują autorskie projekty edukacyjne wspierające rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów w jednej z trzech kategorii: sport, sztuka, nauka

Patronat honorowy nad Eneą Akademią Talentów objęli już: Minister Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Wielopolski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Podkarpacki Kurator Oświaty, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Lubuski Kurator Oświaty oraz Kujawsko-​Pomorski Kurator Oświaty.

Więcej informacji oraz regulaminy konkursu znajdują się na stronie https://​www​.enea​.pl/​p​l​/​a​k​a​d​e​m​i​a​t​a​l​e​n​tow