10 sierpnia 2017

Nowe SIO. Możliwość wprowadzania zmian w danych szkół i placówek w RSPO obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018

W systemie SIO udostępniona została możliwość modyfikacji danych szkół i placówek oświatowych, w taki sposób, że zmiany zaczną obowiązywać od nowego roku szkolnego 2017/2018 (system SIO będzie automatycznie wysyłał formularz do GUS na początku nowego roku szkolnego).

Możliwości takiej nie było przed 24 lipca 2017 roku, dlatego obowiązkowe jest zapoznanie się ze szczegółową instrukcją dokonywnia tych zmian: https://pomocsio.men.gov.pl/modyfikacja-placowek-oswiatowych/