10 sierpnia 2017

Komunikat Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.”

Lp. Nazwa organizacji Przyznana dotacja
1. Fundacja „Nadzieja Rodzinie”, ul. Witosa 6, 26-020 Chmielnik 21 134
2. Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 3, 25-711 Kielce 21 836