10 sierpnia 2017

Nowe SIO. Reset hasła dostępny. Procedura.

Na stronie systemu SIO https://sio.men.gov.pl uruchomiona została opcja resetu hasła, czyli ustawienia nowego hasła w przypadku zapomnienia dotychczas używanego.

Procedura ustawienia nowego hasła:

 1. Wchodzimy na stronę: https://sio.men.gov.pl.
 2. Klikamy odnośnik „Nie pamiętasz hasła?
 3. Na nowo otwartej stronie (https://sio.men.gov.pl/sio/reset-hasla) musimy odnaleźć jednostkę, do której mamy upoważnienie klikając pole „Wyszukaj podmiot”.
 4. Podajemy login (identyfikator) składający się zwyczajowo z trzech liter z imienia, trzech liter z nazwiska i liczby na końcu.
 5. Podajemy dane zgodne „kropka w kropkę” z danymi, które podaliśmy we wniosku o upoważnienie:
  1. imię,
  2. drugie imię, jeśli było podane we wniosku o upoważnienie,
  3. nazwisko,
  4. PESEL,
  5. adres e-mail  – musi to być adres e-mail, który podaliśmy we wniosku i musi być obecnie aktywny.
 6. Definiujemy nowe hasło (minimum 8 znaków, musi zawierać przynajmniej jedną dużą literę, przynajmniej jedną małą literą oraz przynajmniej jedną cyfrę).
 7. Klikamy „Wyślij”.
 8. Jeśli system stwierdzi poprawność danych, otrzymamy komunikat o następującej treści: „Zgłoszenie resetu hasła zostało wysłane poprawnie. Na podany adres e-mail został wysłany link do potwierdzenia zmiany hasła.”
 9. Sprawdzamy skrzynkę pocztową (ewentualnie folder Spam). Powinniśmy otrzymać e-mail nadany z adresu: administrator.sio@cie.men.gov.pl zawierający dodatkowe instrukcje oraz unikalny link.
 10. Klikamy podany w treści e-maila unikalny link.
 11. Na nowo otwartej stronie musimy potwierdzić chęć zmiany hasła, podając dwukrotnie hasło, które ustawiliśmy w punkcie 6 niniejszej procedury.
 12. Klikamy „Wyślij”.
 13. Jeśli dane, które podaliśmy są prawidłowe, otrzymamy komunikat o treści: „Hasło zostało zmienione.

Szczegółowa instrukcja „z obrazkami” dostępna jest na stronie: https://pomocsio.men.gov.pl/reset-hasla-2/