9 sierpnia 2017

Nowe SIO. Nowe rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

24 lipca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1399), które przewiduje między innymi, że:

  1. Wszystkie wnioski o udzielenie upoważnienia złożone i nierozpatrzone przed dniem 24 lipca 2017 pozostawia się bez rozpatrzenia (par. 10 ww. rozporządzenia). To oznacza, że osoby, które utraciły ważność upoważnienia i zdążyły złożyć wniosek przed 24 lipca, ale wniosek ten nie został załatwiony przed ww. dniem, będą musiały ponownie składać wniosek z chwilą udostępnienia modułu „Wnioski” w aplikacji internetowej https://sio.men.gov.pl.
  2. Nie będzie konieczna osobista wizyta osoby ubiegającej się o upoważnienie w organie upoważniającym, jeśli wniosek zostanie uwierzytelniony przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP (par. 7 ww. rozporządzenia). To oznacza, że będzie możliwe podpisanie wniosku o wydanie loginu i hasła do nowego SIO za pomocą np. profilu zaufanego ePUAP i dzięki temu przykładowo wójt gminy ubiegający się o dostęp do nowego SIO nie będzie musiał podróżować do kuratorium oświaty w celu okazania dowodu tożsamości.
  3. Dane do logowania (identyfikator i hasło) nie będą już drukowane w organie upoważniającym i przekazywane do rąk własnych osoby upoważnianej. To oznacza, że osoba, która otrzyma powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez organ upoważniający, samodzielnie będzie pobierać z systemu SIO dane do logowania w postaci identyfikatora i hasła po podaniu danych potwierdzających jej tożsamość (par. 9 ww. rozporządzenia).

UWAGA! Przypominam, że moduł „Wnioski” umożliwiający dokonanie wyżej opisanych czynności nie jest obecnie dostępny. Data uruchomienia tego modułu planowana jest po dniu 31 sierpnia 2017. O dokładnym terminie uruchomienia MEN poinformuje w osobnym komunikacie.