9 sierpnia 2017

System monitoringu zawodowych losów absolwentów

System monitoringu zawodowych losów absolwentów: http://ela.nauka.gov.pl