3 sierpnia 2017

Narady inaugurujące nowy rok szkolny 2017/2018

Panie, Panowie
Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starostowie Powiatów, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Organy prowadzące szkoły i placówki niepubliczne,
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,
Przedstawiciele związków zawodowych
w województwie świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2017/2018, podczas których zostaną przedstawione: sprawozdanie i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za poprzedni rok szkolny, kierunki polityki oświatowej państwa oraz  plan nadzoru pedagogicznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018.

Harmonogram

Lp. Data Uczestnicy Miejsce konferencji Godzina rozpoczęcia
1. 25 sierpnia 2017 r.

(piątek)

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe z powiatów:

– pińczowskiego

– jędrzejowskiego

– kazimierskiego

Pińczów, sala konferencyjna w Bursie Szkolnej, ul. Żwirki i Wigury 40 9.00 Rejestracja
2. 25 sierpnia 2017 r.

(piątek)

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe z powiatów:

– staszowskiego

– sandomierskiego

– buskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie

ul. Szkolna 11

13.00 Rejestracja
3. 28 sierpnia 2017 r.

(poniedziałek)

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe z terenu:

– miasta Kielce

– powiatu kieleckiego

Sala konferencyjna nr 12 („Okrąglak”) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
10.00 Rejestracja
4. 29 sierpnia 2017 r.

(wtorek)

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe z powiatów:

– ostrowieckiego

– opatowskiego

– starachowickiego

Zespół Szkół nr 1 imienia Mikołaja Kopernika

osiedle Słoneczne 33

Ostrowiec Świętokrzyski

 

9.00 Rejestracja
5. 29 sierpnia 2017 r.

(wtorek)

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe z powiatów:

– skarżyskiego

– koneckiego

– włoszczowskiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich
ul. S. Staszica 5
13.00 Rejestracja

Ze względu na wagę omawianych tematów bardzo proszę o obecność dyrektora lub nauczyciela przez niego upoważnionego.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik