2 sierpnia 2017

Szkolenia dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów sanitarnych, prokuratorów, służb mundurowych, straży miejskich) dotyczące zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię

Fundacja „Żyjmy Zdrowo” będzie realizować projekt z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pod nazwą „Szkolenia dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów sanitarnych, prokuratorów, służb mundurowych, straży miejskich) dotyczące zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię, w ramach Celu Operacyjnego 3 w zakresie punktu 2.11”.

W ramach projektu w całej Polsce odbędzie się cykl szkoleń poświęconych zagrożeniom oraz konsekwencjom rozwojowym i zdrowotnym u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię.

W każdym województwie odbędą się po 3 szkolenia, a każde z nich adresowane będzie do innej grupy zawodowej (nauczyciele, pedagodzy, pracownicy służb społecznych; lekarze; służby mundurowe, strażnicy miejscy, prokuratorzy). Celem fundacji jest edukacja różnych grup zawodowych w zakresie profilaktyki i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną oglądaniem pornografii.

Szkolenia są przygotowywane i będą prowadzone przez doświadczonych psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów oraz seksuologów. Rozpoczną się we wrześniu tego roku.

Szczegółowe informacje: http://www.zyjmyzdrowo.org.pl/