2 sierpnia 2017

Konkurs „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje co roku konkurs „Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości” (ECPA). W roku bieżącym za przeprowadzenie konkursu na poziomie międzynarodowym odpowiedzialna jest Estonia jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Tematem Konkursu ECPA jest „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.

Nagrodę główną w konkursie stanowi kwota 10.000 Euro, ponadto Regulamin przyznawania Europejskiej Nagrody w dziedzinie Zapobiegania Przestępczości oraz Prezentowania Projektów przewiduje przyznanie nagród po 5.000 Euro dla dwóch wyróżnionych projektów. Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu zostanie ogłoszony podczas konferencji dobrych praktyk EUPCN w Estonii.

Zgodnie z założeniami każdy kraj może zgłosić jeden projekt do konkursu ECPA.

Polski kandydat do nagrody ECPA zostanie wybrany w drodze eliminacji krajowych przez komisję powołaną przez Departament Komunikacji Społecznej MSWiA. W imieniu organizatora, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Projekty należy składać do DKS MSWiA do dnia 8 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/krajowe-eliminacje-do-konkursu-europejskiej-nagrody-w-dziedzinie-zapobiegania-przestepczosci-na-rok-2017.html