18 lipca 2017

Bezpłatne warsztaty historyczno-patriotyczne dla młodzieży ze szkół woj. świętokrzyskiego

Stowarzyszenie „Hic et Nunc – Tu i Teraz” zaprasza na bezpłatne warsztaty historyczno-patriotyczne z zakresu II wojny światowej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy z okresu II wojny światowej o fakty szerzej nieznane.

Warsztaty odbywać się będą przez okres trzech miesięcy: wrzesień, październik, listopad 2017 r.

Oferta skierowana jest do ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa świętokrzyskiego.

W wybranych placówkach przeprowadzone zostaną dwa warsztaty, z których każdy trwać będzie dwie godziny lekcyjne.

Osobą prowadzącą będzie nauczyciel historii szkoły średniej.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: mailowy: ewafilipowicz@o2.pl telefoniczny: 881 318 881 41 362 56 94