17 lipca 2017

Bezpiecznie za granicą – informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Jak co roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało informacje, które umożliwią bezpieczne i sprawne podróżowanie poza granicami naszego kraju. Skorzystanie z narzędzi udostępnionych przez MSZ pozwoli na uniknięcie wielu trudnych sytuacji podczas letniego wypoczynku.

Kanały informacyjne, z którymi warto zapoznać się przed wyjazdem i w trakcie jego trwania to: Polak za Granicą, Odyseusz oraz aplikacja iPolak.

Poradnik Polak za Granicą to wyszukiwarka z listą państw. Po wybraniu określonego kraju informacje na jego temat wyświetlają się według następujących bloków: Wyjazd i pobyt, Bezpieczeństwo, Ubezpieczenie zdrowie, Informacje dla kierowców, Cło, Obyczaje, Święta, Przydatne informacje.

Dodatkowo, jeśli dla danego państwa zostały wydane ostrzeżenia, będą one wyświetlać się na początku strony. Kolor, z jakim pojawił się dany komunikat, sugeruje poziom zagrożenia (Zachowaj zwykłą ostrożność, Ostrzegamy przed podróżą, Nie podróżuj, Opuść natychmiast).

Wyszukiwarka dostępna jest na stronie: https://​polakzagranica​.msz​.gov​.pl/

Odyseusz to narzędzie umożliwiające udzielenie informacji i pomocy przez właściwą placówkę dyplomatyczną w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji. Z systemu Odyseusz można skorzystać na dwa sposoby. Jeśli wyjazd ma charakter jednorazowy, zaleca się proste zgłoszenie podróży. Natomiast w sytuacji regularnych, częstych i długotrwałych (trwających ponad 6 miesięcy) podróży MSZ radzi założenie własnego konta. Umożliwi to szybszą aktualizację danych i łatwiejsze zgłaszanie kolejnych wyjazdów.

Więcej informacji na stronie: https://​odyseusz​.msz​.gov​.pl/

Osoby, które chcą zwiększyć swoje bezpieczeństwo podczas pobytu za granicą, powinny skorzystać z aplikacji iPolak, która zawiera przycisk S.O.S. z telefonem alarmowym do najbliższej placówki dyplomatycznej. Aplikacja umożliwia także dostęp do aktualizowanych na bieżąco informacji dotyczących obyczajów, kultury i sposób podróżowania w poszczególnych krajach.

Dodatkowo użytkownicy mogą skorzystać z powiadomień wysyłanych przez MSZ i dzielić się ostrzeżeniami dla podróżujących oraz udostępniać je w mediach społecznościowych.

iPolak jest mobilną wersją poradnika „Polak za Granicą”. Aplikację można pobrać w AppStore, Google Play oraz Windows Phone.

Więcej informacji na stronie: http://​www​.msz​.gov​.pl/​p​l​/​c​/​M​O​B​I​L​E​/​i​n​f​o​r​m​a​c​j​e​_​k​o​n​s​u​l​a​r​n​e​/​i​p​o​l​a​k​/​i​p​o​lak

Bezpiecznych wakacji!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej