11 lipca 2017

Rekrutacja młodzieży do OHP

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15 – 18 lat do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2017/2018.

Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostki dochodzącej lub stacjonarnej OHP aby ukończyć gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową, odbyć przyuczenie do wykonywania określonej pracy lub uzyskać kwalifikacje zawodowe, które ułatwią wejście na rynek pracy. Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne. Wybór jednostki oraz warunki przyjęcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji kandydata i jego potrzeb.

Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, którego zechce się uczyć. W ofercie OHP jest wiele zawodów, m.in. kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz-tynkarz, lakiernik, stolarz, elektryk, ślusarz, krawiec, drukarz.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach obejmuje opieką i wsparciem blisko tysiąc uczestników z naszego regionu. Jednostki opiekuńczo-wychowawcze Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP tzw. Hufce Pracy znajdują się w: Kielcach, Końskich, Skarżysku-Kamiennej, Pińczowie; w Jędrzejowie – Środowiskowy Hufiec Pracy; w Starachowicach – Ośrodek Szkolenia i Wychowania. W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach, w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie oraz w Hufcu Pracy w Pińczowie czekają na młodzież bezpłatne miejsca w internatach, bezpłatne wyżywienie oraz całodobowa opieka i wsparcie wychowawców.

W każdej jednostce prowadzone są programy i zajęcia z edukacji kulturalnej, artystycznej, filmowej, historycznej, patriotycznej, obywatelskiej, zdrowotnej, ekologicznej; treningi zapobiegania agresji i autodestrukcji; spotkania integracyjne; warsztaty plastyczne i fotograficzne; zajęcia sportowo-rekreacyjne i turystyczne oraz zajęcia z zakresu rynku pracy i doradztwa zawodowego.

Szczegółowe informacje oraz dane teleadresowe do uzyskania są na stronie internetowej www.swietokrzyska.ohp.pl w zakładce Rekrutacja lub pod nr tel. 41 200 17 50 oraz w poszczególnych jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP.