19 września 2018

Rekrutacja młodzieży do OHP na rok szkolny 2018/2019

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach informuje, że prowadzi rekrutację młodzieży w wieku 15–18 lat do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na rok szkolny 2018/2019.

Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostki dochodzącej lub stacjonarnej OHP aby ukończyć gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową, odbyć przyuczenie do wykonywania określonej pracy lub uzyskać kwalifikacje zawodowe, które ułatwią wejście na rynek pracy. Uczestnictwo w OHP jest dobrowolne i bezpłatne. Wybór jednostki oraz warunki przyjęcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji kandydata i jego potrzeb.

Po konsultacjach z doradcami zawodowymi każdy kandydat do OHP może wybrać zawód, którego zechce się uczyć. W ofercie OHP jest wiele zawodów, m.in. kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, murarz-tynkarz, lakiernik, stolarz, elektryk, ślusarz, krawiec, drukarz.

Szczegółowe informacje: www.swietokrzyska.ohp.pl