6 lipca 2017

Komunikat w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Właściwego do Spraw Oświaty i Wychowania

Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomina o konieczności przesłania w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca br. wniosków o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów /należy zadbać, aby w każdej uprawnionej szkole przeprowadzono typowanie kandydata – po jednym z każdego typu szkoły funkcjonującej w Zespole Szkół/ oraz wniosków o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.