20 lipca 2017

Nabór do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży

Rusza nabór do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Minierstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwentów tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia, do przesyłania swoich zgłoszeń.

Przy analizie zgłoszeń kandydatów do Rady będą brane pod uwagę następujące kryteria: zaangażowanie w wolontariat, działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w  młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym), osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach). Przede wszystkim jednak oceniane będzie uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata zgodnie z zasadami określonymi w formularzu zgłoszeniowym do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. MEN zachęca również do załączania listów polecających kandydata.

W skład Rady wejdzie 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.

Do zadań Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej będzie należało opiniowanie i przedstawianie propozycji dotyczących aktywności dzieci i młodzieży w dziedzinie oświaty i wychowania.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go wraz z załącznikami do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca br.

Do pobrania: