3 lipca 2017

Wykaz szkół, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu Bezpieczna+

Kuratorium Oświaty w Kielcach przedstawia wykaz organów prowadzących i szkół wnioskujących o wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego.

Załączniki