30 czerwca 2017

Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na konferencję „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy, która odbędzie się 3 – 4 lipca 2017 r., w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”.

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku budziły i budzą wśród historyków oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych niesłabnące zainteresowanie naukowe. Szczególną popularnością badaczy cieszą się trudne dla wzajemnych stosunków czasy okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz lat powojennych. Zwłaszcza w ostatnim okresie ukazało się wiele publikacji dotyczących wzajemnych relacji obu narodów, które stały się głośne nie tylko w Polsce, wywołując wiele kontrowersji. Problemy wzbudzały przy tym nie tylko stawiane tezy, ale także kwestie natury metodologicznej i źródłoznawczej. W związku z powyższym organizujemy konferencję poświęconą właśnie tym zagadnieniom. Podczas konferencji poruszone zostaną następujące obszary i problemy badawcze:

  1. Postawy i stanowiska metodologiczne a kontekst kulturowy, społeczny i ideologiczny w badaniach naukowych nad relacjami polsko- żydowskimi.
  2. Perspektywa antropologiczna w badaniach historycznych nad stosunkami polsko-żydowskimi.
  3. Problemy, spory, konfrontacje – wokół warsztatu badawczego autorów publikacji dot. problematyki polsko-żydowskiej.
  4. Teorie i koncepcje psychologiczne w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi.
  5. Materiały śledcze, operacyjne i sądowe okresu stalinowskiego jako źródła historyczne do badań naukowych nad relacjami polsko-żydowskimi w okresie okupacji niemieckiej i pierwszych lat „Polski Ludowej”.
  6. Dokumentacja Polskiego Państwa Podziemnego jako źródło do badań nad dziejami stosunków polsko-żydowskich 1939-1945.
  7. Dokumenty wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa w okresie PRL do badań nad dziejami relacji polsko-żydowskich.
  8. Źródła subiektywne: pamiętniki, relacje itd. do badań stosunków polsko-żydowskich.
  9. Relacje polsko-żydowskie w publikacjach międzynarodowych.

Szczegółowe informacje: https://ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/38655,Konferencja-naukowa-Relacje-polsko-zydowskie-w-XX-wieku-Badania-kontrowersje-per.html