26 czerwca 2017

Ogłoszenie o zamówienie „Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2017 roku na terenie województwa świętokrzyskiego”

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2017-06-26, typ pliku: PDF, rozmiar: 190 KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Data: 2017-06-26, typ pliku: PDF, rozmiar: 498 KB
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 1
Data: 2017-06-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 49 KB
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy nr 2
Data: 2017-06-29, typ pliku: PDF, rozmiar: 42 KB
Sprostowanie błędu (zmiana SIWZ)
Data: 2017-06-30, typ pliku: PDF, rozmiar: 79 KB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-07-04, typ pliku: PDF, rozmiar: 128 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2017-07-21, typ pliku: PDF, rozmiar: 106 KB