24 czerwca 2017

Możliwość składania zamówień głównych na komplet części pierwszej adaptacji do klasy III dla uczniów niepełnosprawnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że została uruchomiona możliwość składania zamówień głównych na komplet części pierwszej adaptacji do klasy III.

Aplikacja będzie otwarta do 30 czerwca 2016 r. do godziny 12.00.

Zamówienia na adaptacje podręczników do klasy III można składać na komplet części I składający się z 3 podręczników (części Ia, i Ib do kształcenia zintegrowanego i I do matematyki).

By złożyć zamówienie należy liczbę uczniów przemnożyć przez 3 egzemplarze (np. jeżeli potrzebujemy 3 kompletów dla 3 uczniów z danym rodzajem niepełnosprawności należy przemnożyć ją przez liczbę egzemplarzy tj. 3 i wpisać wynik tj. 9 egzemplarzy do aplikacji).

W celu pozyskania podręczników zaadaptowanych do klasy II szkoły podstawowej Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi o wystawianie i pozyskiwanie adaptacji podręczników z kiermaszu dostępnego na stronie internetowej: adaptacje.ore.edu.pl . Apelujemy także do szkół posiadających adaptacje podręczników do klasy III, które nie będą wykorzystywane w roku szkolnym 2017/2018,  o wystawianie ich na wyżej wspomianym kiermaszu.