24 czerwca 2017

XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Władysława Broniewskiego „O Liść Dębu”

Organizatorami konkursu są Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock.

Na konkurs należy przesłać zestaw pięciu wierszy. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów, sugerują jedynie możliwość sięgnięcia po tematykę płocką.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (papierowych i elektronicznych). Nie mogą być również nagradzane w innych konkursach. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw wierszy. Prace należy przesyłać pocztą.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2017-09-22

Szczegółowe informacje: https://www.biblioteka24.eu/2017/06/xxix-ogolnopolski-konkurs-poetycki-im-wladyslawa-broniewskiego-o-lisc-debu/