22 czerwca 2017

Informacja o debacie młodzieżowej w ramach XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki

Panie, Panowie
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie
szkół oraz placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

W dniu 16 maja 2017 r.  w ramach XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki odbyła się debata młodzieżowa pod hasłem „Rodzina – twój bezpieczny świat”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Kielcach, III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K Norwida w Kielcach, IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach oraz Fundacją „PEStka” w Kielcach.

Uroczystego otwarcia debaty dokonał Pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, który wskazał na wartość i znaczenie rodziny w życiu człowieka.

Uczestnicy spotkania wysłuchali debaty oksfordzkiej pomiędzy młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Kielcach, a młodzieżą IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach z na temat: „Młodego człowieka bardziej kształtuje rodzina niż środowisko zewnętrzne”.

W drugiej części debaty Grupa Teatralna „NOSTRESS” z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach zaprezentowała spektakl profilaktyczny pt. „Sekret”.

Miło nam poinformować, że tegoroczną debatę obejrzało 300 osób.