14 czerwca 2017

XLII Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkolnej PTSM

Zarząd Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krakowie zaprasza na XLII Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkolnej PTSM „Przyszliśmy do Ciebie, Naczelniku” Dwusetlecie śmierci Tadeusza Kościuszki.

Rajd odbędzie się w dniach 12–15 X 2017 r.

Cele rajdu:

  • Upamiętnienie Grunwaldzkiej Viktorii, dziejów Pomnika Grunwaldzkiego, Kopca T. Kościuszki i Lasku Wolskiego
  • Upowszechnienie poczucia dumy z dokonań przodków
  • Zwiedzanie Krakowa i okolic podczas Gry Terenowej
  • Integracja zespołów rajdowych

Szczegółowe informacje: www.ptsmkrakow1.republika.pl