13 czerwca 2017

Informacje o laureatach Ogólnopolskich Olimpiad

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
w województwie świętokrzyskim

W związku z inicjatywą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie utworzenia bazy danych laureatów Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych i Zawodowych (tematycznych, interdyscyplinarnych), a także chęcią promowania  utalentowanej młodzieży ze szkół województwa świętokrzyskiego uprzejmie proszę o przekazanie informacji o uczniach- laureatach olimpiad  w roku szkolnym 2016/2017.

Proszę o przesłanie uzupełnionej tabeli w terminie do 14 czerwca 2017 r. na adres: teresa.kmiecik@kuratorium.kielce.pl

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia-laureata olimpiady Nazwa szkoły (adres, telefon,e-mail) Klasa Imię i nazwisko dyrektora szkoły Nazwa olimpiady