12 czerwca 2017

Sprawozdanie z XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

XXIII sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniach 31 maja – 01 czerwca 2017r. przebiegała pod hasłem: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej”.

Patronat nad projektem edukacyjnym – jak co roku – sprawowała Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na postawy patriotyczne i obywatelskie oraz budowanie współodpowiedzialności młodych ludzi za podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej. W szczególności chodziło o uświadomienie młodzieży wpływu ustroju totalitarnego i jego mechanizmów działania na życie społeczne; popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o bohaterach lokalnych oraz ich znaczeniu dla historii, dziedzictwa i tożsamości lokalnej i narodowej.

Wyłonieni w drodze konkursu reprezentanci 16 województw na czas sesji stali się Posłami – juniorami RP. Województwo świętokrzyskie reprezentowało 16 parlamentarzystów z 5 szkół: Gimnazjum nr 1 w Sandomierzu, Gimnazjum nr 3 w Starachowicach, IV Liceum Ogólnokształcącego z Kielc oraz Zespołu Szkół z Nowej Słupi.

Obrady Sejmu otworzył Marszałek Sejmu Pan Marek Kuchciński, przekazując prowadzenie Marszałkom – juniorom Mikołajowi Wolanin, Małgorzacie Kuśmierczyk oraz Mateuszowi Wróblewskiemu. W obradach uczestniczyli: przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej – sekretarz stanu Marzena Machałek, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Jarosław Szarek oraz Kierownik Ośrodka Rozwoju Edukacji – Mirosława Winiarz.

Obrady prowadzone były zgodnie z regulaminem Sejmu RP. Posłanki i posłowie toczyli merytoryczną, czasami bardzo ożywioną dyskusję nad stanem gospodarczym i politycznym naszego kraju. Wymieniali poglądy na temat historii Polski w kontekście wydarzeń i przemian politycznych oraz bohaterów narodowych – współtwórców demokracji międzywojennej.

W swych wystąpieniach wspominano również bohaterów walki z systemami totalitarnymi: hitlerowskim jak i komunistycznym z okresu po II wojnie światowej w Polsce.

Końcowa część obrad – to czytanie poprawek do projektowanej uchwały: „Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej” oraz głosowanie nad ich wprowadzeniem. Przyjęta uchwała została przegłosowana w całości przez większość posłów – juniorów.

Posiedzenie Sejmu XXIII sesji Dzieci i Młodzieży było dla młodych parlamentarzystów niezwykłą przygodą i nowym doświadczeniem. Wielu z nich w rozmowach kuluarowych obiecywało powrócić do sejmu już jako dojrzali przedstawiciele narodu.

Prace w Parlamencie poprzedziło zwiedzanie miejsc pamięci na terenie Warszawy dla wszystkich zakwalifikowanych uczestników.