8 czerwca 2017

Komunikat MEN dla dyrektorów młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji na temat problemów związanych z funkcjonowaniem młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które wymagają interwencji ustawodawcy w zakresie wykonywania środka wychowawczego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich.

Problemy należy zgłaszać do końca 30 czerwca 2017 r. na adres e-mail:

  • agata.patralska-galat@men.gov.pl

Zebrane informacje będą przedmiotem analizy Zespołu do przeprowadzenia analizy dotychczasowych regulacji prawnych w zakresie postępowania w sprawach nieletnich, dostosowania tych regulacji do obowiązujących obecnie standardów i wypracowania nowych rozwiązań prawnych.