7 czerwca 2017

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

Rozpoczęła się szósta edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Przedsięwzięcie jest skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej i stanowi cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli oraz wychowawców. Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku.

Akcję „Bezpieczna Woda” realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu Komendy Głównej Policji, Centrum Turystyki Wodnej PTTK i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Broszura „Bezpieczna woda” w wersji elektronicznej jest dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.