12 czerwca 2017

Projekt Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – ankieta on-line dla szkół i placówek.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych,

województwa świętokrzyskiego.

 

W związku z zamiarem przystąpienia Wojewody Świętokrzyskiego do realizacji projektu współfinansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), którego ostatecznymi beneficjentami mogą być cudzoziemcy spoza krajów Unii Europejskiej, ale również nauczyciele, którzy pracują lubą mogą pracować w przyszłości z uczniami cudzoziemskimi w szkołach na wszystkich poziomach kształcenia.

W ramach projektu wdrażanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego będą mogły zostać zrealizowane, na rzecz cudzoziemców – ale także nauczycieli – nieodpłatnie następujące działania:

  • Poradnictwo i usługi doradcze w ramach punktu konsultacyjnego działającego na terenie województwa;
  • Kursy adaptacyjne dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce;
  • Kursy języka polskiego, do wyboru na różnych poziomach zaawansowania;
  • Zapewnienie wsparcia w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim (np. szkolenia, warsztaty itp.)

W  związku z działaniami podjętymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego zwracam się  do Państwa z prośbą o wypełnienie dwóch ankiet on-line dotyczących potrzeb uczniów  i dzieci cudzoziemskich oraz  potrzeb nauczycieli.

Ankiety należy wypełnić do dnia 12 czerwca 2017 r.

  1. Potrzeby uczniów i dzieci cudzoziemskich
  2. Potrzeby nauczycieli w zakresie pracy z uczniami/dziećmi cudzoziemskimi.

Dodatkowych informacji udzielają – st. wizytator Bożena Kropisz, bozena.kropisz@kuratorium.kielce.pl, 41 342 16 24; wizytator Piotr Łojek, piotr.lojek@kuratorium.kielce.pl, 41 350 18 57.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik