6 czerwca 2017

Wydarzenie edukacyjne „Zapisy Terroru – Kielce”

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie zaprasza nauczycieli historii oraz uczniów do wysłuchania wykładu i wzięcia udziału w warsztatach historycznych w ramach  wydarzeniu edukacyjnego „Zapisy Terroru – Kielce”.

Wykład oraz warsztaty odbędą się 20 czerwca 2017 w Muzeum Narodowym w Kielcach (sala Izba Stołów), przy Placu Zamkowym 1, w godzinach od 10:00 do 12:00:

  • 10:00–10:45 – wykład „Zbrodnie niemieckie na Kielecczyźnie. Główne kody pamięci”, dr Sebastian Piątkowski, historyk IPN.
  • 11 :00–11:45 – warsztaty historyczne, prowadzone równolegle dla nauczycieli historii oraz uczniów szkół średnich.

Szczegółowe informacje: https://obnt.pl/pl/repozytorium-zapisy-terroru/zapisy-terroru-repozytorium/