5 czerwca 2017

Pilne! Wypełnienie ankiet przesłanych przez MEN – gimnazja i szkoły podstawowe

Panie/Panowie Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
w województwie świętokrzyskim

Uprzejmie informuję, iż została uruchomiona ankieta skierowana do dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dotycząca organizacji pracy szkół w roku szkolnym 2017/2018. Termin zakończenia wypełnienia ankiet przypada na dzień 2 czerwca 2017 roku. Uprzejmie proszę o jej PILNE wypełnienie. Zwracam się do Państwa Dyrektorów publicznych gimnazjów prowadzonych przez JST z prośbą o wypełnienie ankiety przesłanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczącej przyszłości gimnazjów (w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2017 roku).

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik