5 czerwca 2017

Konferencja „Programowanie w szkole”.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin,
Starostowie Powiatów,
Dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek,
województwa świętokrzyskiego.

 

W związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej z informatyki dotyczącej nauki programowania na każdym etapie edukacyjnym, Świętokrzyski Kurator Oświaty wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach zapraszają Państwa na konferencję „Programowanie w szkole” która odbędzie się 19 czerwca 2017 r. od godz. 10.00 w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7.

Celem konferencji jest zapoznanie z podstawą programową i problemami nauczania programowania.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja on-line do dnia 12 czerwca 2017 r.

Nabór zakończony.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Załączniki

Program
Data: 2017-06-01, rozmiar: 140 KB