5 czerwca 2017

Pilotaż programowania – podsumowanie.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele realizujący projekt „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej  planuje zorganizowanie uroczystego podsumowania pierwszego etapu projektu we wrześniu  2017 r.

Na uroczystość zostanie zaproszona i wyróżniona jako reprezentant jedna szkoła z każdego województwa.

Kryterium wyboru będzie aktywność we wdrażaniu innowacji oraz różnorodność podejmowanych działań udokumentowana poprzez upowszechnianie informacji  na stronach szkolnych (lub innych).

Informacje powinny zawierać opis konkretnego działania (np. przebiegu zajęć z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych lub innowacyjnych metod i form pracy, przeprowadzenie konkursu itp.) uzupełniony zdjęciami lub filmem.

O reprezentowanie województwa świętokrzyskiego będą mogły ubiegać się szkoły, które brały udział w pilotażu i do dnia 22 czerwca 2017 r. prześlą na adres piotr.lojek@kuratorium.kielce.pl zestawienie z nazwą szkoły i bezpośrednimi linkami do wszystkich opisów podejmowanych w roku szkolnym 2016/17 działań w wyżej opisanym zakresie.