7 czerwca 2017

Świętokrzyskie Dni Sportu – Turniej Tenisa Ziemnego

Świętokrzyski Kurator Oświaty wspólnie Klubem Sportowym Wschodnia Kielce zapraszają placówki oświatowe do udziału w Turnieju Tenisa Ziemnego, który odbędzie się w dniach 19-21 czerwca 2017 r. w hali tenisowej KS Wschodnia Kielce. Turniej rozgrywany będzie w grach singlowych według następującego harmonogramu: 19 czerwca uczniowie szkół podstawowych, 20 czerwca – gimnazja, 21 czerwca – szkoły ponadgimnazjalne. Prowadzona będzie klasyfikacja wspólna dla dziewcząt i chłopców w grupie szkół podstawowych, oraz oddzielna dla gimnazjum i klas ponadgimnazjalnych. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 2 zawodników i 2 zawodniczki z jednej szkoły.

Szkoły zainteresowane udziałem w turnieju mogą się zgłaszać do 9 czerwca, wysyłając na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl e-mail zawierający nazwę szkoły i ilość zawodników. Decyduje kolejność zgłoszeń. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy zgłoszeń.

Załączniki

SDTZ_regulamin_turnieju
Data: 2017-05-30, typ pliku: PDF, rozmiar: 0 B