26 maja 2017

Komunikat w sprawie obowiązku poinformowania o miejscu realizacji obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

Panie, Panowie
Starostowie, Prezydenci, Wójtowie,
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim,

w związku ze zmianami strukturalnymi dostosowującymi sieć szkół do nowego ustroju szkolnego uprzejmie przypominam dyrektorom szkół podstawowych o obowiązku poinformowania uczniów i ich rodziców/opiekunów, aby przed zakończeniem roku szkolnego było wiadomo, w której szkole podstawowej będą realizować obowiązek szkolny w r. szk. 2017/2018.

Dotyczy to głównie zmian dokonywanych na podstawie art. 205 ust. 1 i 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę ­Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 Nr 60, dalej: pwuPO), czyli wskazania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas III i VI.

Ze względu na konieczność monitorowania stosowania przepisów przejściowych uprzejmie proszę dyrektora szkoły podstawowej o sukcesywne i bezzwłoczne wpisywanie danych dotyczących przedmiotowej sprawy za pośrednictwem formularza on-line.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik