24 maja 2017

Procedura wydawania opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgodności planu sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z publicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego z warunkami określonymi w art. 14 ust.1 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 35)

Załączniki