18 maja 2017

Bezpłatny kurs szkoleniowy „Ssaki morskie – nauka i edukacja”

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na bezpłatny dwudniowy kurs szkoleniowy w zakresie biologii i ekologii ssaków morskich „Ssaki morskie – nauka i edukacja”. Kurs organizowany jest w ramach projektu „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2017. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem kursu jest wsparcie nauczycieli w inspirowaniu młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie nauk ścisłych przyrodniczych – biologii morza.

Wszelkie niezbędne informacje o kursie dostępne są na stronach Fundacji oraz Stacji Morskiej w Helu.