23 maja 2017

Komunikat w sprawie przyjmowania dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego

Kuratorium Oświaty w Kielcach – Wydział Organizacji i Rozwoju Edukacji informuje, że dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego przyjmowana będzie w siedzibie Kuratorium oraz w niżej wymienionych Oddziałach w godzinach urzędowania tj. 7.30 – 15.30.

  • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki – budynek C Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Kuratorium Oświaty w Kielcach – II piętro, pokój 239. Nauczyciele z m. Kielce, powiatów: kieleckiego i koneckiego.
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Busku Zdroju: Busko Zdrój, ul. Różana 2 – II piętro, pokój 5. Nauczyciele z powiatów: buskiego i kazimierskiego.
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Jędrzejowie: Jędrzejów, ul. Armii Krajowej 9, II piętro, pokój 207. Nauczyciele z powiatów: jędrzejowskiego i pińczowskiego.
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim Ostrowiec Świętokrzyski , ul. Iłżecka 37, III piętro, pokój 314. Nauczyciele z powiatów: ostrowieckiego i opatowskiego.
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Sandomierzu Sandomierz, ul. Mickiewicza 39. Nauczyciele z powiatu sandomierskiego.
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Starachowicach Starachowice, ul. Rogowskiego 14, piętro I, pokój 110. Nauczyciele z powiatów: starachowickiego i skarżyskiego.
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział w Staszowie Staszów, ul. 11 Listopada 3. Nauczyciele z powiatu staszowskiego.
  • Kuratorium Oświaty w Kielcach – Oddział we Włoszczowie Włoszczowa, ul. Wiśniowa 12, pokój 13. Nauczyciele z powiatu włoszczowskiego.