11 maja 2017

Ankieta on-line „Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2017”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek województwa świętokrzyskiego

Działając na podstawie art. 31 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2016 r. poz 1943 z póź. zm.) zwracam się z prośbą o udział w badaniu potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego i wypełnienie zamieszczonej niżej anonimowej ankiety on-line „Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2017”.

Arkusz będzie dostępny na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach do dnia 24 maja 2017 r.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

  • Ankieta on-line Badanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2017

Wszelkie pytania dotyczące ankiety prosimy kierować do Pani Anny Obary,  anna.obara@kuratorium.kielce.pl, tel. (41) 342-16-27