22 maja 2017

„Akademia Metodyczna” dla nauczycieli z powiatów ostrowieckiego i opatowskiego

Informujemy, że spotkanie w ramach „Akademii Metodycznej” dla nauczycieli z powiatów ostrowieckiego i opatowskiego odbędzie się 29 maja w Szkole Podstawowej w Waśniowie. W godz. 11.30–12.15 zostanie przeprowadzona lekcja otwarta dla klas I–III, w godz. 12.30–13.15 – lekcja dla klas IV–VI.

Prosimy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli wychowania fizycznego z powiatów ostrowieckiego i opatowskiego, chętnych do udziału w otwartych lekcjach, o zgłaszanie się do 26 maja. Zgłoszenia można dokonać w Systemie Obsługi Szkoleń ŚCDN. Kod formy PS39.

Projekt „Akademia Metodyczna” jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach. Głównym celem projektu jest wsparcie metodyczne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli wychowania fizycznego w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz wypracowanie modelu współpracy nauczyciela klas I-III z nauczycielem wychowania fizycznego.