8 maja 2017

Pierwszy Europejski Festiwal Schumana

W sobotę, 13 maja 2017 roku, w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie od 10.00 do 16.00 odbędzie się, „Pierwszy Europejski Festiwal Schumana”. Organizatorami „Pierwszego Europejskiego Festiwalu Schumana” są Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana, które powstały 13 grudnia 2015 roku. To z ich inicjatywy został powołany do życia, 11 lipca 2016 roku Instytut Myśli Schumana, łączący wszystkie Grupy działające w Polsce.

Organizatorzy współpracują ze szkołami średnimi w zakresie szerzenia wiedzy na temat idei i Europy Roberta Schumana.  Działania te w dalszej kolejności mają na celu wsparcie procesu edukacyjnego i przygotowanie przyszłych kadr do służby społecznej w Polsce i Europie. Grupy Schumana są naśladowcami Roberta Schumana, zwanego „świętym w garniturze”, którego proces beatyfikacyjny toczy się w Watykanie a w naszych szeregach znajduje się już wielu członków i sympatyków Roberta Schumana.

Obok oprawy muzycznej uczestnicy Festiwalu będą mieli okazję wysłuchać prelekcji o Robercie Schumanie oraz uczestniczyć w wielu warsztatach poświęconych różnym aspektom życia społecznego w świetle idei przyświecających działaniom tego wielkiego człowieka. Kilka tematów warsztatów będzie dedykowana dla uczniów i nauczycieli szkół średnich, między innymi o tym jak przygotować młodzież do życia we wspólnocie, w tym we Wspólnocie Narodów Europy.

Szczegółowe informacje: http://imschuman.com