5 maja 2017

Zaproszenie do udziału w Konkursie o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Panie, Panowie
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych,

Świętokrzyski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji”.

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia jest uhonorowanie szkół/placówek, które wyróżniają się warsztatem pracy zatrudnionych nauczycieli wykorzystujących w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a efektem takich działań jest konstruktywna współpraca z dziećmi i młodzieżą sprzyjająca rozbudzaniu ich kreatywności, pasji i zainteresowań.

Honorowy patronat nad realizowaną inicjatywą objęła Minister Edukacji Narodowej – Pani Anna Zalewska.

W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., szkoły/placówki przesyłają zgłoszenia konkursowe na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Materiały należy przygotować w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci zewnętrznej  (płyta CD lub pendrive).

Świętokrzyski Kurator Oświaty nominuje 20 placówek z województwa, po 5 w danej kategorii:

  1. przedszkole lub inna forma edukacji przedszkolnej
  2. szkoła podstawowa
  3. gimnazjum lub liceum
  4. technikum lub szkoła zawodowa.

Nominacje oraz zgłoszenia konkursowe w terminie do 15 lipca 2017 r. przekazane zostają do dalszej oceny przez Komisję Konkursową.

Komisja Konkursowa wyłania 64 (po 4 z każdego województwa) szkoły/placówki zasługujące na tytuł „Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Dodatkowo przyznane zostaną 2 nagrody i 8 wyróżnień specjalnych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Nagrody Laur Nowoczesnej Edukacji w dniu 24 listopada 2017 r., podczas II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji w Targach Kielce.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach koordynatorem przedsięwzięcia jest dr Renata S.Zaborek – starszy wizytator; adres e-mail: renata.zaborek@kuratorium.kielce.pl; tel. 41 342 1644

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki