27 kwietnia 2017

Komunikat w sprawie przestrzegania praw pacjenta podczas przeprowadzania badań lekarskich uczniów na terenie szkół/placówek oświatowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych
w województwie świętokrzyskim

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi nieprzestrzegania praw pacjenta zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób przeprowadzania badań lekarskich.

Proszę  o zapoznanie się z informacją Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie przestrzegania praw pacjenta/ucznia w trakcie badań lekarskich na terenie szkoły.

Mając na uwadze powyższe informacje proszę o podjęcie ewentualnych działań zapobiegających łamaniu przez osoby wykonujące zawód medyczny praw uczniów
do poszanowania intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem i jego stanem zdrowia.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

Załączniki

List Zastępcy Rzecznika Praw Pacjenta
Data: 2017-04-27, typ pliku: PDF, rozmiar: 38 KB