27 kwietnia 2017

UWAGA! Zmiana lokalizacji mety Rowerowego Rajdu Gwiaździstego

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od Kuratorium Oświaty w Kielcach nastąpiła zmiana miejsca docelowego Rowerowego Rajdu Gwiaździstego. Zamiast w Kaczynie meta znajdować się będzie na kąpielisku nad zalewem w Borkowie.

Szkoły, które zgłosiły chęć udziału w rajdzie proszone są korektę swoich tras i potwierdzenie udziału do 5 maja. Potwierdzenia udziału można dokonać przesyłając e-mail na adres pawel.boron@kuratorium.kielce.pl

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.