27 kwietnia 2017

Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

Minister Administracji i Cyfryzacji w 2015 r. ogłosił konkurs pt. Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu, który został skierowany  do organizacji pozarządowych. Zadanie to wpisane było we współpracę międzyresortową pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Ministrem Administracji i Cyfryzacji w harmonogramie Rządowego programu na lata 2014-2016  „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych, w tym „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, mając na uwadze dużą przydatność   opracowanych materiałów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych, informacje o tym zamieściło na stronie internetowej pod adresem:

Równolegle materiały zostały udostępnione na stronach:

  • http://bezpiecznyinternet.edu.pl/ – strona powstała w wyniku projektu zrealizowanego wspólnie przez Fundację Odkrywców Innowacji i Fundację Drabina Rozwoju. Na stronie dostępne są: publikacja „Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych”, Multibook dla dzieci oraz kwerenda skupiająca szereg opracowań, programów i wydarzeń, jak również słowniki pojęć;
  • http://ambasadorzy.kulturaonline.pl/ – strona powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Fundację dla Kultury.pl. Na stronie dostępna jest platforma e-learningowa zawierająca 15 szkoleń dla profesjonalistów.
  • http://chronmymlodosc.pl/ – strona powstała w ramach projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”. Na stronie znajdują się materiały dydaktyczne dla młodzieży i profesjonalistów.

Uprzejmie proszę Państwa Dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa świętokrzyskiego o upowszechnienie informacji w szkołach i placówkach o „Standardzie bezpieczeństwa online placówek oświatowych” i pozostałych materiałach dostępnych na wskazanych w piśmie stronach internetowych.