25 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”

Organizatorem konkursu plastycznego „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka” jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Cele konkursu to promocja wiedzy dzieci i młodzieży na temat działalności LPR, zapoznanie uczestników konkursu z funkcjonowaniem LPR, kształcenie postawy twórczej u dzieci i młodzieży oraz umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym od pięciu lat oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Temat konkursu stwarza jego uczestnikom możliwość artystycznej wypowiedzi na temat funkcjonowania LPR. Jego interpretacja jest dowolna. Prace mogą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu dowolną techniką plastyczną. Należy je dostarczyć do siedziby LPR (pocztą lub osobiście) do 31 maja (decyduje data doręczenia do siedziby).

Szczegółowe informacje: http://www.lpr.com.pl/pl/smiglowiec-ratunkowy-w-oczach-dziecka-2/