25 kwietnia 2017

Występ Zespołu Wokalnego Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Zamościu „Ku chwale i czci Tych wszystkich, którzy oddali za nas w obronie Ojczyzny to, co mieli najcenniejsze – Życie, Żeby Polska była Polską”

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Delegatura w Kielcach w ramach „Tygodnia Katyńskiego” Delegatura IPN zaprasza na występ Zespołu Wokalnego Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Zamościu „Ku chwale i czci Tych wszystkich, którzy oddali za nas w obronie Ojczyzny to, co mieli najcenniejsze – Życie, Żeby Polska była Polską” 26 kwietnia 2017 r., godz. 17.00.

Historia Zespołu sięga roku 2005 roku, kiedy to z inicjatywy ówczesnego dyrektora zamojskiej jednostki płk Mariana Puszki grupa funkcjonariuszy pod batutą kpt. Mirosława Radlińskiego postanowiła stworzyć amatorski zespół wokalny.

Aktualnie w skład zespołu wchodzą kpt. Mirosław Radliński – kierownik Zespołu, kpt. Radosław Szewc, kpt. Damian Knap, kpt. Mirosław Romański, ppor. Jarosław Małecki, ppor. Rafał Szymanek, mł. chor. Zenon Żybura, st. sierż. szt. Andrzej Bartnik, st. sierż. Łukasz Gontarz, sierż. Przemysław Stępień.

Zespół występuje podczas uroczystości państwowych, resortowych i kościelnych. Dużo koncertuje, zdobywa laury w różnych festiwalach, konkursach i przeglądach muzycznych. W szerokim repertuarze Zespołu znajdują się między innymi pieśni liturgiczne Kościoła Prawosławnego, religijne pieśni żydowskie, a także utwory rozrywkowe we własnej aranżacji i opracowaniu trzygłosowym.

Wstęp wolny.