24 kwietnia 2017

Szkolenia dla nauczycieli z nowej podstawy programowej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół oraz placówek w województwie świętokrzyskim

Ośrodek Rozwoju Edukacji od 27 lutego br. rozpoczął cykl konferencji dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej. Udział w nich biorą dyrektorzy i pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, a także nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni.

Celem konferencji jest zapoznanie pracowników systemu doskonalenia ze zmianami wynikającymi z reformy edukacji oraz przygotowanie ich do wsparcia nauczycieli i dyrektorów szkół we wdrażaniu nowej podstawy programowej, obowiązującej od roku szkolnego 2017/2018.

Publiczne placówki doskonalenia nauczycieli z województwa świętokrzyskiego zaplanowały szkolenia przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od 1 września 2017 roku nowej podstawy programowej: