21 kwietnia 2017

Zamówienie „Zorganizowanie wypoczynku letniego w Grecji dla czynnych pracowników oświaty województwa świętokrzyskiego w 2017 r.”

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu
Data: 2017-04-21, rozmiar: 4 MB
Załączniki do SIWZ
Data: 2017-04-21, rozmiar: 6 MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Data: 2017-04-21, rozmiar: 6 MB
Informacja z otwarcia ofert
Data: 2017-05-04, rozmiar: 131 KB
Informacja o wynikach postępowania
Data: 2017-05-10, rozmiar: 13 KB